Month: Luty 2018

Rola węzłów chłonnych

Rolą węzłów chłonnych w organizmie jest tworzenie bariery ochronnej poprzez wytwarzanie limfocytów i monocytów. Ponadto odpowiedzialne są za gromadzenie leukocytów. Pełnią funkcję „strażnika” przy przeziębieniach, wyłapują bakterie i wirusy, które dostały się do organizmu i krążą po nim. W węzłach chłonnych trwa też „nauka” dla młodych limfocytów, jak rozpoznawać obce mikroorganizmy, które są szkodliwe dla Read More